Παραβιάσεις τοπικής αρμοδιότητας

Δημοσιεύθηκε: 01/06/2021 14:53 Τελευταία Ενημέρωση: 02/06/2021 10:23 Από: Tachydromos

Μία επίσκεψη των σχετικών επισήμων ιστοσελίδων δήμων ειδικού ενδιαφέροντος για την Εθνική Ελληνική Μειονότητα αποδεικνύει ότι πολιτικής διάκρισης και στέρησης δικαιωμάτων εις βάρος των μελών της δεν συντελούνται μόνο απ’ την κεντρική διακυβέρνηση.

Θα υπήρχε ωστόσο ο αντίλογος ότι απ’ την κεντρική κυβέρνηση δίνεται η γραμμή και επιβάλλονται αποφάσεις, ειδικά δε σε κράτη όπου ο εκδημοκρατισμός και η αποκέντρωση μένουν ζητούμενα όπως εν προκειμένου η Αλβανία.

Ισχύει όμως και το αντίθετο. Θα μπορούσε να εστιάσει περισσότερο ο χειρισμός των εκπροσώπων της ΕΕΜ και των τοπικών κοινωνιών καθώς και η πίεση εξαντλώντας τα νομικά περιθώρια ώστε να προωθηθεί η εφαρμογή ορισμένων δικαιωμάτων αρμοδιότητας απ’ τους δήμους και τις διοικητικές τους υποδιαιρέσεις.

Αποτελεί χρονική επέκταση της αδικίας και αρνητικής πρακτικής αντιμετώπισης του γηγενούς ελληνισμού η στάση αναμονής κάποιων εξελίξεων. Εν προκειμένω τόσο από πλευράς εκπροσώπων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ όπως και της πολιτείας αλλά και διεθνών οργανισμών γίνεται λόγος για τα αποτελέσματα της διαδικασίας Απογραφής και την έκδοση κάποιων εφαρμοστικών πράξεων νομοθετικού περιεχομένου απ’ το Υπουργικό Συμβούλιο προς υλοποίηση του Νόμου «Περί προστασίας εθνικών μειονοτήτων στη Δημοκρατία της Αλβανίας».

Είναι όμως κοινός τόπος ότι τα αποτελέσματα της Απογραφής αργούν πολύ ακόμη και οι πράξεις που αναμένονται απ’ το Υπουργικό Συμβούλιο επίσης σχολαστικοί και κατά παράβαση της βασικής αρχής που ισχύει για τις πολιτικές έναντι των μειονοτήτων δηλαδή τον ελεύθερο αυτοπροσδιορισμό των πολιτών. Ο μηχανισμός πως ένας πολίτης δύναται εγγραφεί στα μητρώα μιας μειονότητας εθνικής ή πολιτιστικής ή γλωσσικής δεν έχει κατοχύρωση στον εν λόγω Νόμο.

Η περιήγηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Χιμάρας π.χ. αμέσως φέρνει στο φως το γεγονός ότι δεν υφίσταται καμιά μέριμνα παράλληλης εκδοχής κι ενημέρωσης έστω για περιορισμένο περιεχόμενο ύλης στην Ελληνική γλώσσα. Εδώ προφανώς δεν χρειάζεται κάποια νομική ρύθμιση. Απλά χρειάζεται ευαισθησία της δημοτικής αρχής και ελάχιστη κινητοποίηση των πολιτών. Διότι θα ήταν προφανώς παραλογισμός η άρνηση της γλωσσικής πραγματικότητας στην περιοχή. Άλλο τόσο δε που πολλοί πολίτες γεννημένοι και μεγαλωμένοι τις τρεις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έχουν δικαίωμα στην ενημέρωση για ζητήματα που τους αφορούν.

Δεν χρειάζεται αναφορά στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας στις ενότητες ιστορίας και πολιτισμού δεδομένου ότι το βασικό στο σεβασμό του γλωσσικού χαρακτήρα των κατοίκων έχει αγνοηθεί.

Αναλόγως βέβαια και στις σχετικές ιστοσελίδες των Δήμων Αγίων Σαράντα και Αργυροκάστρου όπου υφίσταται ουσιαστικός αριθμός πολιτών ελληνικής καταγωγής και με κατοχυρωμένο το δικαίωμα της παράλληλης χρήσης και ενημέρωσης στη μητρική γλώσσα απ’ τους φορείς της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στις προηγμένες κοινωνίες εφαρμόζονται βέβαια και πολιτικές του positive discrimination όπου πολιτεία και φορείς της παραχωρούν στις μειονότητες δικαιώματα, ευκαιρίες και δυνατότητες πιο διευρυμένου πλαισίου των απαιτήσεων των ίδιων των μελών ή οργανώσεων τους.

Θα ήταν βέβαια υπερβολή να ανέμενε κανείς τέτοιο πράγμα από την πολιτεία στην Αλβανία όπου φοβικά σύνδρομα προσδιορίζουν πολιτικές συμπεριφορές και νοοτροπίες. Ωστόσο όμως δεν είναι δύσκολο να επιβληθούν σε δήμους που λόγω γειτνίασης, ιστορικής πραγματικότητας, διαπολιτισμικής συμβίωσης άλλων συναφών, μπορούν ευκολότερα κατανοήσουν το όφελος της κοινωνικής συνοχής.

Για τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της ΕΕΜ αποτελεί εξ άλλου ένα πεδίο ουσιαστικής δραστηριότητας και συμβολής ώστε απαιτήσεις των ενταξιακών διαδικασιών της Αλβανίας και στο πεδίο της εφαρμογής των δικαιωμάτων για τα μέλη της, γίνουν νωρίς πραγματικότητα διευκολύνοντας έτσι την ένταξη στην ΕΕ.

Κοινοποίηση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Live Stream

Coming Soon