Συμφωνία υπέγραψε το ΕΧΕ με το Χρηματιστήριο Ενέργειας της Αλβανίας

Δημοσιεύθηκε: 15/02/2022 08:53 Τελευταία Ενημέρωση: 15/02/2022 08:53 Από: Tachydromos

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) και ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕnΕx) υπέγραψαν την προηγούμενη εβδομάδα συμφωνία με το Αλβανικό Χρηματιστήριο Ηλεκτρικής Ενέργειας (ALPEX) για την παροχή Υποδομών και Υπηρεσιών για τη λειτουργία του.

Μέσω αυτής της συμφωνίας, οι εμπλεκόμενοι φορείς θα συνεργαστούν στενά για την υλοποίηση αυτού του πολύπλευρου έργου που περιλαμβάνει μεταφορά τεχνογνωσίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες, παροχή νέας πλατφόρμας συναλλαγών για την Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά, τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκκαθάρισης και υποστήριξης των αναπτυξιακών πλάνων σύζευξης με γειτονικές χώρες, καθώς και την ένταξή του στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ.

energypress.gr

Κοινοποίηση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Live Stream

Coming Soon